Grijanje

grijanje   

 

Modulima za grijanje možete projektirati veoma kompleksna postrojenja bez većeg napora. Osnovu za projektiranje tvori automatski izračun cijevne mreže koju AX3000 automatski provodi na osnovi Vaših definiranih parametara. Na moderan i inteligentan način možete projektirati 2D/3D prikazom cijevne konstrukcije sa detaljnim listama svih korištenih elemenata grijanja.

 
   Projektiranje
   Konstrukcija
   Korištenje
 • “Easy-line“ konstrukcija
 • Inteligentni crtaći elementi (2D i 3D, pravac - koncept)
 • Postavljanje glavnog vertikalnog cjevovoda
 • Istovremena polazna/povratna konstrukcija
 • Automatski priključak radijatora
 • 3D postavljanje radijatora
 • Dvocijevni ili Tichelman sustav grijanja
 • Podno grijanje po EN 1264 i EN 15377
 • 3D cijevna konstrukcija
 • Konstrukcija razdjelnika
 • Proračun promjera razdjelnika
 • Postavljanje cijevi različitih dimenzija
 • Automatski pristup tabelama prirubnica i materijala
 • Automatsko preuzimanje 3D proizvođača objekata (pumpi, ventila i sl.)
 • Automatsko ili slobodno opisivanje
 • Postavljanje grupa armatura na predodređenu visinu
 
 • Liste podešavanja ventila
 • Proračun gubitka pritiska
 • Izračunavanje količine vode u cijevnoj mreži i radijatorima
 • Izdavanje detaljnih lista o objektima grijanja, sanitarnim objektima, cijevima i armaturi
 • Automatsko izdavanje listi postavljenih ventila
 • Izometrična shema cjevovoda
 • Izometrični 3D prikaz cijevnog sustava i radijatora
 • Grafički prikaz grijanih površina